Loc Thinh motels

Refill Centre

  • +84 98 845 57 50
  • Unnamed Road, thôn Đông, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Vietnam

Nhà nghỉ Lý Trí

Refill Centre

  • +84 96 129 22 39
  • Khu cầu cảng, thôn Tây, Lý Sơn, Quảng Ngãi 570000, Vietnam